Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (58) 710 05 78.


Nr telefonu 883 355 753 jest nieaktualny!Salon Fryzjerski
Miła obsługa, wysoka jakość usług, pyszna kawa i profesjonalne doradztwo to tylko odrobina luksusu, który czeka na Was.

Nasz salon powstał
w trosce o piękny wygląd i dobre samopoczucie naszych klientek.
Nasi utalentowani i profesjonalni fryzjerzy zaproponują najnowsze trendy w strzyżeniu i koloryzacji.

Zapraszamy na wirtualną
wycieczkę po naszym salonie.
Włącz prezentację i zobacz
jak wygląda nasz salon.

Klauzula Informacyjna – art. 13 RODO


Szanowni Klienci,


W związku z wprowadzonymi u nas zmianami w zakresie ochrony danych osobowych wynikających z RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ) wykonując obowiązek przewidziany w art. 14 RODO pragniemy poinformować o tym, iż chronimy dane Klientów oraz o prawach, które im przysługują:


Podstawowe informacje:

Administratorem danych osobowych (ADO) jest:
Apteka nr 1 Marzena Jakimowicz-Tylicka z siedzibą 81-350 Gdynia, Plac Kaszubski 17/205, NIP 9580860036, e-mail: biuro@aptekanr1.pl www: http://salonfryzjerski-no1.pl/


Cele przetwarzania:

Zarezerwowanie usługi w celu prawidłowego i terminowego jej wykonania,


Zakres danych, które przetwarzamy:

Imię ( lub pseudonim), numer telefonu kontaktowego, adres e-mail.


Podstawy prawne przetwarzania:

Uzasadniony interes administratora danych


Prawa związane z przetwarzaniem danych:

Prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, inne prawa określone w informacji szczegółowej.


Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych:


Zakres danych które przetwarzamy:

W kontakcie z nami będziemy prosić o podanie imienia lub pseudonimu oraz numeru telefonu kontaktowego, adresu e-mail Klienta.


Cele przetwarzania:

Dane Klienta w postaci imienia (pseudonimu) i numeru telefonu, adres e-mail są nam potrzebne wyłącznie w celu wykonania umowy o świadczenie usług w salonie fryzjerskim, objętej udzielonym zleceniem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO, wyłącznie w niezbędnym zakresie oraz w sytuacji konieczności odwołania lub przełożenia zarezerwowanego terminu z powodu nieprzewidzianych okoliczności takich jak np. choroba lub awaria. Dane osobowe mogą zostać przekazane pracownikom – tylko w celu umożliwienia prawidłowego wykonania zleconej usługi, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania.


Czas przetwarzania:

ADO będzie przechowywał dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy. Danych Klienta nikomu nie powierzamy i nie udostępniamy. W przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych, na podstawie odrębnie udzielonej zgody, dane będą przechowywane w zakresie i czasie określonym w oświadczeniu o wyrażeniu zgody.


Podstawa prawna przetwarzania:

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta jest nasz uzasadniony prawnie interes polegający na tym, aby prawidłowo ustalić w jakim terminie mamy wykonać usługę oraz aby móc się skontaktować z Klientem w razie sytuacji nieprzewidzianej.


Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych


Klient ma prawo do:

- dostępu do swoich danych osobowych,

- żądania sprostowania lub w określonych wypadkach usunięcia swoich danych osobowych,

- żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

- prawo wyrażania sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych ze względu na szczególną sytuację – bowiem przetwarzamy dane Klienta na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,


W celu skorzystania z swoich praw należy skontaktować się z nami. Klientowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Realizacja i hosting: STUDIO KOLOR Edward Świrkowicz © 2013           Salon Fryzjerski No.1 | Gdynia, ul. Świętojańska 91